CATALÀAvantatges i inconvenients de les "Smart cities"

Avantatges

- Gestió automàtica i eficient de les infraestructures urbanes. Millora de l'estalvi i eficiència energètica, etc. Millora de la gestió de la mobilitat i de l'aparcament urbà, per millorar el trànsit i disminuir el temps de recerca de lloc d'aparcament, disminució de les cues i el temps d'espera a les oficines municipals i els centres.
-Increment d'un nou model i oportunitat de negoci. Nous serveis que responguin millor a les necessitats específiques dels ciutadans.
-Reducció de les despenses que pot produir un immoble, electricitat, comunitat, etc. Reducció i optimització de temps de cara al consumidor.
-Es pretén millorar l'urbanisme i l'entorn, i millora de les zones verdes i perifèriques...

Inconvenients

-El problema més agut és el finançament per part de l'Administració, ja que es requereix una inversió important en tecnologia.
-Donada limplantació d'un alt grau de tecnologia es depèn de companyies que ofereixen aquests serveis, tant a nivell públic com a particular.
-Reducció de la intimitat: Per ser més eficients s'ha d'observar quins hàbits disposa el consumidor en tots els seus aspectes i nivells.
-Majors bretxes tecnològiques entre ciutats i realitats. No totes les ciutats poden assumir aquest cost. Apareixen les ciutats de primera i segona classe.

No hay comentarios:

Publicar un comentario